ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο βρίσκεται στο Εμπορικό Κέντρο Νάουσας Πάρου, 1ος όροφος, ΤΚ 84401

ΤηλEφωνα ΓραμματεIας

(+30) 22840-51028
(+30) 22840-23804